Här kommer en undersökning om fritidsfiske som SCB genomfört, texten är tagen från DN,

Fiske är ett av svenskens största fritidsintressen. Varje år betalar 1,6 miljoner fritidsfiskare omkring fem miljarder kronor för sin hobby, visar en enkätundersökning från SCB. ”Att det var så många kom som lite av en överraskning. Och ändå är inte personer under 16 år med i undersökningen. Där tillkommer säkert ett par hundratusen till”, säger Håkan Carlstrand, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som beställt studien. Det är första gången HaV tagit fram officiell statistik över fritidsfisket. ”Det ger en bra bild av vilka som fiskar, vad som fångas och hur mycket det kostar”, säger Håkan Carlstrand. Resultatet visar bland annat att abborren är den mest fångade fisken i både söt- och havsvattenområdet. Den årliga totala fiskefångsten beräknas till 16.000 ton.

Nära 10.000 slumpvis utvalda personer har deltagit i enkäten.

 

Oj vad de fiskas men kom ihåg att i största möjliga mån släppa tillbaka fisken.

Här kommer bild från den största gädda från gårdagens fiske.

En november gädda

En november gädda