Under morgondagens fiske står jag inför ett nytt problem, kommer nämligen bli lite jobbigt att få loss båten ur blåleran då de knappt finns något vatten kvar i havet känns det som. I förra veckan så låg vattenståndet  ca 35 cm under normal vattennivå och nu har det sjunkit ytterligare 10-15 cm. Jag har aldrig någonsin sett något liknande, det är som någon dragit ur proppen.

Varför får vi då lågvatten respektive högvatten i Sverige där vi inte har något märkbart tidvatten som i många andra länder? (Månen påverkar vattnet till viss del men i Sverige är det enbart ett par cm).

Fenomenet uppkommer pga lufttrycket. Ju högre lufttrycket är på plats, desto lägre blir vattenståndet. Man brukar säga att en lufttrycksökning på 1 millibar (hPa) sänker vattenståndet med 1 cm. Ju lägre lufttrycket är, desto högre blir vattenståndet.

Men även kraftiga vindar från sydöst till öst och nordöst gör också att vattenståndet på östkusten och i Trosa ökar, det blir högvatten. Västliga vindar gör att vattenståndet sjunker, det blir lågvatten.
Största vattenståndsvariationerna uppstår när månen, lufttrycket och vindarna samverkar.

Fisket är enligt min mening oftast klurigare när det är lågvatten, fisken blir mindre aktiv och kan i många fall även bli svår att ”nå” då lågvattnet kan göra många vikar och grundflak svårfiskade pga av det låga vattenståndet, sjögräs blir ett större problem och det finns ett trängre vattenlager att presentera sitt bete på.

De högtryck som råder under tider av extremt lågvatten påverkar även fiskarnas simblåsor vilket gör dem mycket mer passiva och svårflörtade.

Med detta sagt så kan man givetvis få fisk även när det är lågvatten, fisket senaste veckan har varit knepigt men fisk har kommit upp ändå dock inte i några större antal. Man får kämpa för varje fisk men desto roligare när man lyckas.

Här är en bild från bryggan där jag har båten, normalvatten ståndet brukar vara upp till den översta stocken.

lågvatten

Ser fram emot och se vad morgondagen har att erbjuda!

Fredrik Bäck, Trosa Fiskeguide