Vill tacka alla kunder och sponsorer för ett riktigt roligt fiskeår 2015 och hoppas på ett ännu bättre 2016!
Här är summering av toppfiskarna 2015 med några bilder,
Gädda: 12,3 – 12,1 – 10,4 – 10,1 – 10,1 kg
Lax: 15,2 kg
Havsöring: 6,9 kg
Gös: 6,2 kg
Samtliga fiskar är tagna i vattnen kring Trosa.

Trosa Fiskeguide 2015 10+

Gott Nytt år!